Cooperamor

Estimar és compartir valors

Descobreix el teu match

1. Relacions

Crec que les relacions s’han de basar en...

2. Treball

Considero que el treball...

3. Consum

Quan faig la compra...

4. Habitatge

Entenc l’habitatge....

5. Economia

Per a mi, l’economia...

6. Entorn

Pel que fa al meu compromís amb l’entorn...